Årmöte i Vågsnäs båtklubb

Måndag den 25 April kl 18:30 vid klubbstugan

Årets tillfällen för att rusta hamnen är:
Måndag den 2 Maj kl 18:00
Måndag den 9 Maj kl 18:00
Lördag den 8 Oktober kl 09:00

Ny medlemstyp, Rampmedlem

Vi ser en mycket stor ökning av medlemmar som har sin vattenskoter eller båt på trailer och använder hamnen för sjösättning vid varje tillfälle man åker ut på sjön.

Det är ju kul att vi hittar nya sätt att vara på sjön, men det får också påverkan på kapaciteten i hamnen både vid ramp och för parkering av bilar med trailer.

Därför har vi beslutat att införa en ny medlemstyp, Rampmedlem.

Som Rampmedlem får du tillgång till ramp, parkering med trailer på anvisad plats och kan använda hamnen så ofta du vill.

Årsavgiften är 1 200kr och då ingår medlemsavgiften på 400kr.

Vi har idag kapacitet för 30st Rampmedlemmar, detta kan komma att omvärderas när vi ser hur detta fungerar.

Vi tar nu emot medlemmar som vill vara Rampmedlem, uppge detta vid anmälan på vår hemsida.