På grund av isläget flyttar vi fram rustningen av hamnen en vecka.        Nya datum är då                                                                   Måndag den 15 Maj kl 18:00                                                                                                                                                           Måndag den 22 Maj kl 18:00

 

Årsmötet för 2023 genomförs Söndagen den 7 Maj                              kl 18:00 vid klubbstugan

Rustningsdagar för hamnen är:

Måndagen den 15 maj kl 18:00

Måndagen den 22 Maj kl 18:00

Lördagen den 7 Oktober kl 09:00

Vänligen vänta med inbetalningar för ramp-medlemskap tills efter årsmötet