Avgifter

Vid årsmötet 2017 beslutades följande avgifter tillsvidare:

Medlemsavgift: 400 kr/år

Båtplatsavgift: 360 kr/breddmeter och år

Vinteruppställning
: 500 kr/år

Båthus
: 1 000 kr/år inklusive båthusförsäkring

Uteblivna arbetstillfällen
: 300 kr/tillfälle