Avgifter

Medlemsavgift: 400 kr/år

Rampmedlem: 1 200kr/år inklusive medlemsavgift

Båtplatsavgift: 360 kr/breddmeter och år

Vinteruppställning
: 500 kr/år

Båthus
: 1 000 kr/år inklusive båthusförsäkring

Uteblivna arbetstillfällen
: 300 kr/tillfälle