Styrelse

Styrelsens sammansättning för år 2019-2020:

Ordförande: Håkan Näslund

Vice ordförande: Sture Kallin

Kassör: Henrik Söderkvist

Sekreterare: Carina Hof

Ledamot:  Peder Lundqvist

Styrelsesuppleanter: Anders Nilsson och Raimo KiveläE-mail: info@vagsnas.se