Allmän information

Uppställning av båtvagnar

Sandlågan
Före den 15 juni efter den 15 september kan man inte räkna med att prickarna står rätt i Sandlågan. Bäckfjärdens intresseförening har övertagit ansvaret för att sätta ut och hålla koll på eventuella förändringar.

Hamnplanen får ej nyttjas för uppställning av båtvagnar. Medlemmar hänvisas till uppställningsplatsen i grusgropen.

Parkering i hamnen

Parkera till vänster innanför grindarna.

Ej utnyttjande av båtplatser
Medlem som ej avser att använda sin båtplats under innevarande säsong och meddelar detta till båtplatsansvarig, info@vagsnas.se, senast 15 Maj får båtplatsavgiften återbetald. Därefter disponerar båtklubben båtplatsen under innevarande säsong.

Arbetsplikten kvarstår hos båtplatsinnehavaren. 

Båtplatsinnehavaren äger ej rätt att på egen hand uthyra båtplatsen. All uthyrning sker via styrelsen, se §3 och §8 i stadgarna.

Samtliga båtvagnar och täckmaterial ska märkas med namn och telefonnummer.

Eftersom samtliga medlemmar med båt kan komma att färdas inom båtklubbens vattenområde har styrelsen beslutat att kräva att dessa minst har ansvarsförsäkring för båten. Försäkringsuppgifter kommer att infordras.

Uppställningsplats

 

Obligatorisk ansvarsförsäkring