Övriga funktioner

Hamnfogde: Sture Kallin

Gropfogde: Anders Nilsson

Båtplats ansvarig: Carina Hof

IT: Håkan Näslund

Valberedning: Stig Olof Schönfeldt & Per Åke Gidmark

Revisor: Roland Agnemo

Försäkringar: Stig Olof Schönfeldt