Årets tillfällen för att rusta hamnen är:
Måndag den 2 Maj kl 18:00
Måndag den 9 Maj kl 18:00
Lördag den 8 Oktober kl 09:00