Årets arbetsaftnar och arbetsdagar är:
• För båtplatsinnehavare
Måndag 10 maj kl 18.00
Måndag 17 maj kl 18.00
Lördag 9 oktober kl. 09.00

 

För underhåll i gropen kommer gropfogde att kalla ut efter behov