Rustningsdagar 2023 för hamnen är:
Måndagen den 8 maj kl 18:00
Måndagen den 15 Maj kl 18:00
Lördagen den 7 Oktober kl 09:00