Båthamnen öppen för säsongen 2021

Arbetsdag genomfördes den 10 Maj 

På grund av COVID genomfördes endast den nödvändigaste för att vi ska kunna nyttja hamnen

Tack vare ett mycket bra arbete så genomfördes allt planerat arbete på en kväll

Därför är arbetsdag 17 Maj inställd

Övrigt underhåll och reparationer kommer att göras enskilt eller i mindre grupper

Lista med uppgifter kommer att läggas upp här och på anslagstavla vid klubbstugan

Material kommer att ordnas av styrelsen 

Tveka inte att kontakta oss för information eller material

Det är fritt att ta sig an uppgifter enskilt eller i grupp

Meddela oss när ni planerar att göra en insats och när den är klar så ser vi till att hålla listan uppdaterad och säkra upp att det finns material/verktyg att använda

 

Nya rutiner för medlemmar utan båtplats

Nya rutiner har införts 2021 för medlemmar utan båtplats. 

Utskick i brev med faktura och informationsblad utgår endast till medlemmar med båtplats eller båthus.

Övriga medlemmar får mail med information att betala medlemskap, när betalning är registrerad skickas informationsblad ut via mail.