Årsmötet hålls Måndag den 3 Maj kl 18:30

På grund av COVID genomförs vid klubbstugan utomhus.

Om du är sjuk eller har symtom ska du stanna hemma

Årsmötet kommer att kunna följas via ZOOM, mer info kommer här senare

Arbetsdagar för båtplatsinnehavare är:

Måndag 10 Maj kl 18:00

Måndag 17 Maj kl 1800

Lördag 9 Oktober kl 09:00

Endast de nödvändigaste arbetena kommer att utföras

Det kommer att finnas handsprit och munskydd tillgängligt

Hälsingar 

Håkan Näslund/Styrelsen