Utökad parkering

Vår hamn är full och vi har många medlemmar som använder hamn och ramp för vattenskotrar, det innebär att det blir väldigt trångt på vår parkering, av denna anledning har vi skapat ny parkeringsyta för rampmedlemmar.

Alla rampmedlemmar (ni som inte har båtplats) har parkering till vänster om båthamnen, både för bilar och vagnar.


- Parkeringen innanför grindarna är nu enbart till för båtplatsinnehavare.
- Respektera skyltar med parkeringsförbud
- Det är inte tillåtet att parkera vagnar innanför grindarna
- Rampmedlemmar hänvisas till ny parkeringsyta
- Parkera utrymmeseffektivt, med litet avstånd, använd hela parkeringsytan, även om det är gott    om plats när just du parkerar kan det komma många fler som vill parkera.
- Den som bryter mot klubbens regler får en varning och riskerar i  förlängningen sitt        medlemskap 


* Fortfarande gäller att alltid stänga grinden
* Vrida på koden
* Och tänka på att hastigheten är 10 innanför grindarna

Vi kan inte ta emot fler medlemmar 

Vi har mycket högt tryck från medlemmar som önskar använda hamnen och rampen för vattenskotrar, det är kul att vi är så populära.

Dessvärre har vi nu nått den nivån att vi inte har parkeringsplats för alla. Därför kan vi nu inte längre ta emot nya medlemmar för att använda ramp för vattenskotrar. 

Vi ser över möjligheten att utöka parkeringen.